ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Ο κηδεμόνας θεωρείτε το «βοήθημα» το οποίο «εξυπηρετεί» ανάλογα την πάθηση, τη βάδιση & τον έλεγχο των άνω άκρων . Επίσης, θεωρείτε ο μόνος μη χειρουργικός τρόπος για να σταματήσει η εξέλιξη μίας σκολίωσης ή κύφωσης στον αναπτυσσόμενο σκελετό.

Στο εργαστήριό μας κατασκευάζουμε παντός τύπου κηδεμόνες. Για κηδεμόνες κορμού χρησιμοποιούμε 3D SCANNER που σαρώνει το σώμα και το αποτυπώνει με ακρίβεια στον υπολογιστή όπου γίνεται η επεξεργασία-διόρθωση της σπονδυλικής στήλης και με βάση το διορθωμένο μοντέλο, κατασκευάζεται ο κηδεμόνας.

Για κηδεμόνες άνω - κάτω άκρων, η κατασκευή απαιτεί σύνθετη διαδικασία αναλόγως του προβλήματος του ασθενή. Για την κατασκευή πελμάτων γίνεται χρήση σύγχρονου πελματογράφου με ανάλυση βάδισης & όλων των στοιχείων που αφορούν τον ασθενή (πχ. σωματομετρικά στοιχεία, δραστηριότητα, είδος πάθησης κτλ.)

Για όλες τις κατασκευές χρησιμοποιούνται υλικά υποαλλεργικά υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν χαμηλό βάρος, άριστη εφαρμογή & εύκολη χρήση.